Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek - "FINE! - Food and Nutrition In ECEC" projekt (2018-1-HU01-KA201-047760)A FINE! projekt általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon az EU élelmiszerbiztonsági politikája, az „Egészségügy 2020” keretprogram, az Európai Élelmiszer- és Táplálkozási Akcióterv 2015 - WHO, a gyermekkori elhízás cselekvési terv 2014 céljainak eléréséhez, hivatkozva a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030 -nak, az ENSZ17 fenntartható fejlődési céljaira is.


A helyes táplálkozás a gyermekek növekedésének fókuszpontja, különösen a 0-3 éves korosztályban, a fenntartható fejlődés (2015/2. célkitűzés), valamint az aktív és egészséges élet kulcsa. Az élelmiszerek és a táplálkozás számos szempontból fontosak:

 • - Az egészség, és a betegségek, az elhízás megelőzése, kapcsolódva az egészségügyi költségek és az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentéséhez;
 • - Folyamatos testi és szellemi fejlődés;
 • - Élelmiszerhulladék csökkenté és újrahasznosítása: az EU-ban évente mintegy 89 millió tonna - 80 kg / fő – élelmiszerhulladék keletkezik, a becsült költsége 143 milliárd euró. Az iskolai étkezdékben az elkészített ételek 20-50%-a hulladék lesz: a koragyermekkori szolgáltatások átgondolhatják az étkeztetésre és a maradék újrahasznosíthatására vonatkozó modelljeiket;
 • - Az ebédidő egy társadalmi, relációs tevékenység és egy interkulturális eszköz, amely a sokféleséget gazdagító értékként mutatja, ami pozitív hatással van a gyerekekre.


A koragyermekkori neveléssel foglalkozó munkatársak számára fontos táplálkozással kapcsolatos képzési lehetőséget biztosítani, mivel nagy felelősségük van abban, hogy a gyerekek megértsék a helyes táplálkozás fontosságát, és kövessék ezt.

Az egészséges ételválaszték és a megfelelő adagméretek biztosítása: a nevelőknek, az étkeztetéssel foglalkozó munkatársaknak, a bölcsődevezetőknek és az egészségügyi szolgáltatóknak együtt kell működniük az egészséges táplálkozás és a testmozgás előmozdítására. Fontos szerepet játszanak a szülők és a családok táplálkozásában és egészséges életmódra való nevelésében is, beleértve a kapcsolódó kérdéseket is, különös tekintettel a hátrányos társadalmi-gazdasági helyzetű csoportokra.

A közvetlen kedvezményezettek a koragyermekkori szolgáltatások (a 0-6 éves gyermekek) és az ott dolgozók, beleértve a vezetőket, a koordinátorokat, a nevelőket, a konyhai személyzetet, a kisegítő személyzetet. Körülbelül 150 résztvevő vesz részt a képzésben, saját országukban vagy külföldön.


A FINE! projekt célja: a résztvevők tudatosságának, ismereteinek, készségeinek növelése a gyermekek táplálkozásával és egészségével kapcsolatos kérdésekben. Az étkezés társadalmi-relációs vonatkozásai a gyermekkorban, a koragyermekkori szolgáltatások szerepe a gyermekek fejlődésében és sikeres életükben:

 • - a környezet tiszteletben tartásának ösztönzése;
 • - a koragyermekkori szolgáltatások vezetőinek motiválása, hogy alakítsanak ki stratégiákat az étkeztetési rendszer modernizálására és fejlesztésére, a helyes táplálkozásra való nevelésre, az élelmiszerpazarlás megelőzésére és az újrahasznosításra;
 • - az egészséges táplálkozásról szóló párbeszéd kialakítása a korai gyermekkori nevelésben a szervezetek, a döntéshozó szervek, a kedvezményezettek között, beleértve a családokat is;
 • - a partnerek és a résztvevők európai dimenziójának növelése, beleértve az idegen nyelv tanulását is;
 • - az innovatív és sikeres tapasztalatok megosztása a partnerek között;
 • - az uniós cselekvési tervek, stratégiák, erőforrások, anyagok és jó gyakorlatok terjesztése;
 • - a korai gyermekkori szolgáltatások közötti európai szintű együttműködés és hálózatépítés fejlesztése.

A projekt módszertana a partnerek közötti kölcsönös tanuláson és a bevált gyakorlatok cseréjén alapul, köszönhetően az 5 rövid távú képzési tevékenységnek, ebből egy minden partnerországban (Magyarország, Olaszország, Portugália, Bulgária és Horvátország), 2 transznacionális projekt találkozónak, önképzésnek.


Minden képzés tartalmaz óvodai és bölcsődei szakmai látogatásokat; megfigyelést. A nemzeti étkeztetési modellek, étrendek, nemzeti és helyi irányelvek bemutatása és összehasonlítása a táplálkozásban és a helyes táplálkozásra való nevelésben, az elhízás megelőzésében, táplálkozástámogatási stratégiák a hátrányos helyzetű gyermekek számára, az élelmiszer-pazarlás megelőzése és az újrahasznosítási szabályok és stratégiák, bevált gyakorlatok cseréje, szakmai találkozók és szemináriumok, műhelyek; szakemberek közötti szakmai megbeszélés.


A projekt eredményei egy záró kiadványban és egy receptkönyvben kerülnek összegyűjtésre, amely a legjobb, egészséges, kiegyensúlyozott, ízletes és étvágygerjesztő receptek gyűjteménye. A receptkönyv, valamint a projekt eredményei sajtórendezvényeknek, az egyes partnerországok nyilvános rendezvényeinek és európai szintű terjesztési tevékenységeknek köszönhetően kerülnek terjesztésre.

Várható hatások:

 • - a résztvevők számára: a gyermekek táplálkozásával kapcsolatos ismeretek bővülése, az uniós dimenzió, motiváció, nyitottság növekedése;
 • - a résztvevő szervezetek részére: a szervezetek stratégiáinak, módszereinek, tevékenységeinek fejlesztése, új ötletek importálása stratégiai tervükbe;
 • - a FINE! projekt képzési eredményeinek alkalmazása a napi tevékenységek során, a koragyermekkori szolgáltatások minőségének javítása;
 • - a célcsoport számára (gyermekek és családok): egészségesebb és minőségibb koragyermekkori nevelés, a családok ismeretei a gyermekek táplálkozási szükségleteiről, egészséges receptekről, amelyeket otthon el lehet készíteni;
 • - területi szinten: a témával kapcsolatos ismeretek bővülése, a partnerszervezetek, az érdekelt felek és a döntéshozó testületek közötti hálózat megerősödése, a projekt témájával kapcsolatos viták ösztönzése és a közintézmények proaktivitásának ösztönzése.Projekt partnerek:


A FINE! projekt terjesztésére irányuló tevékenységek:Az étel útja_Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék_2019_Budapest