Gyógypedagógiai és korai fejlesztés


A kisgyermekek ellátásában fontos feladatunk a normál fejlődésmenettől való eltérés korai felismerése, a hátrányok és következményeik enyhítésére való törekvés.

A bölcsődében dolgozó gyógypedagógusok (2 fő) ismerik a fejlesztő munka elméleti összefüggéseit, a különféle fejlesztőprogramok, gyakorlatok módszertani elveit, illetve azok gyakorlati végrehajtásának formáit. Munkájuk során együttműködnek a kisgyermeknevelőkkel, szülőkkel és fejlesztő szakemberekkel.


Gyógypedagógusaink folyamatos szűrésekkel, megfigyelésekkel, csoportos és egyéni fejlesztőprogramokkal segítik a gyermekek fejlődését.

A szolgáltatás elérhető a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék minden szakmai egységében.