A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) a Magyar Nemzeti Iroda Tempus Közalapítvány Erasmus+ 2014-2020-as időszakának a Stratégiai Partnerségek című pályázati felhívására a magyar és nemzetközi projekt partnereivel együttműködésben megnyerte a 2018. március 21. napján benyújtott 2018-1-HU01-KA201-047763 számú „I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" (Interkulturális kisgyermekkori oktatás és nevelés: tananyagfejlesztés szakemberek számára) című Erasmus+ Köznevelési stratégiai partnerségek pályázatot.Erasmus+ KA2 Stratégiai Partnerségek

„I.ECEC - Intercultural Early Childhood Education and Care: Curriculum Design for Professionals" projekt

2018-1-HU01-KA201-047763Az I.ECEC projekt általános célkitűzése, hogy hozzájáruljon a hátrányos helyzetű gyermekek inklúziójának javításához, a korai iskolaelhagyás megelőzéséhez és csökkentéséhez, a koragyermekkori nevelési-gondozási szolgáltatások (bölcsődék) minőségének és inkluzivitásának, valamint a koragyermekkori nevelők (kisgyermeknevelők) tudásának és kompetenciának a fejlesztéséhez.


A projekt egy tudásszövetség, mely a felsőoktatási intézmények és a köz- és magán fenntartású szervezetek közötti együttműködés révén valósul meg. E szervezetek megosztják egymással és fejlesztik a tudásukat, a bevált gyakorlatokat, a módszertanokat a koragyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások minőségének és inkluzív szemléletének javítása érdekében.


Az I.ECEC projekt konkrét célja, hogy egyetemi kurzusokra alkalmazható innovatív interkulturális korai gyermekkori nevelési modellt és tantervet dolgozzon ki.


A pályázat megvalósításának időszaka: 2018. szeptember 1. - 2021. augusztus 31. (36 hónap)


Az I.ECEC projekt partnerei:


A pályázat nyelve az angol, tekintettel a nemzetköziségre.


Szakmai program


A projekt hozzájárul a koragyermekkori szolgáltatások (ECEC) minőségének javításához és a kisgyermeknevelők szakmai profiljának megerősítéséhez, az inkluzívabb és támogatóbb nevelés-gondozás elérése érdekében. Különös figyelmet fordít a hátrányos helyzetű gyermekekre, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, a szegénységgel együtt járó esélytelenség csökkentésére és a korai iskolahagyás elleni küzdelemre.

(ECEC = Early Childhood Education and Care = koragyermekkori nevelés és gondozás)


Cél:

 • képzés: az ECEC szolgáltatásokban dolgozó nevelők interkulturális ismereteinek és készségeinek bővítése;
 • az ECEC szolgáltatások inkluzivitásának fejlesztése;
 • a 2019. februárban lezárult ERASMUS + KA2 MECEC+ projekt keretében elvégzett nemzetközi kutatás eredményeinek felhasználása.

(A 2017-2018. évben került megvalósításra az ERASMUS + KA2 MECEC+ projekt, melynek célkitűzése volt a koragyermekkori intézményekre jellemző multikulturalitással kapcsolatos attitűd összehasonlító elemzése. A megvalósítás három országban (Olaszország, Toszkána – Magyarország, Budapest - Spanyolország, Katalónia), a készség-és kompetenciaelemzésen, a nevelők képzéseinek és tanulmányainak, a referenciarendszereknek, a szabályozásoknak az elemzésén, és a nevelési-gondozási szolgáltatások megfigyelésén keresztül zajlott.)


Az I.ECEC projekt innovatív interkulturális korai gyermekkori nevelési modellt és tantervet javasol a nevelők és az ECEC szolgáltatók számára, a nevelőket képző egyetemi kurzusokra alkalmazva annak érdekében, hogy megfeleljen a gyermekek és családjaik, valamint az ECEC szolgáltatók aktuális igényeinek Európában.


A projekt eredményei várhatóan fontos hatással lesznek mind a felsőoktatási intézmények jövőbeli oktatási programjaira, mind a koragyermekkori nevelők szakmai teljesítményére mindennapi tevékenységeikben.


Az I.ECEC projekt módszertana, tartalma:


A partnerek közötti kölcsönös tanuláson és a bevált gyakorlatok cseréjén alapul, köszönhetően a 3 partnerországban megvalósuló alábbi tevékenységnek:

 • 4 rövid távú képzési tevékenység;
 • 6 nemzetközi projekttalálkozó;
 • Open Educational Resources (OER) anyagok megjelentetése az online platformon.

A projekt eredménye: egy záró kiadvány és a szellemi termék megvalósítása.


A tervezett szellemi termék:

 • az interkulturális tanterv és nyitott oktatási modell, mely az online platformnak köszönhetően lehetővé teszi az európai szintű tudásmegosztást;
 • közös diploma program (double degree) a partner felsőoktatási intézmények bevonásával.

A szellemi termék (tanterv) tervezésében, kivitelezésében, tesztelésében, hatásvizsgálatában és validálásában résztvevők a projekt szakmai vezetői, koordinátorok, kisgyermeknevelők, a koragyermekkori nevelést-és gondozást szolgáltató partnerek munkatársai és a felsőoktatási partnerintézmények tanárai, kutatói, tananyagfejlesztői, PHD hallgatói és diákjai.


A tananyag elméletének kidolgozása az egyetemek, a gyakorlati rész kialakítása a partnerszervezetek (ECEC: JEB és ARCA) feladata. A képzésbe és a tanterv tesztelésébe bevont résztvevők a partnerszervezetek (JEB és ARCA) kisgyermeknevelői. A három partnerországból mintegy 30+50 fő szakember.


Korai iskolaelhagyás összefüggései:

A korai iskolaelhagyás csökkentése az Európa2020 stratégia alapvető célkitűzése.

Az EU-tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2020-ig 10% alá csökkentik az oktatásból korán lemorzsolódók arányát.


Eurydice / Cedefop 2014-es jelentés a korai iskolaelhagyásról Európában:

A stratégiák, rendelkezések és intézkedések azt mutatják, hogy a hátrányos helyzetű, a társadalmi kirekesztés veszélyével küzdő diákok - mint például a migráns hátterűek, a menedékkérők/menekültek, etnikai kisebbséghez tartozók (roma), a társadalmi-gazdasági hátránnyal bírók (szegénység) -, sokkal inkább veszélyeztetettek a korai iskolaelhagyásra.


A korai iskolaelhagyásban a veszélyeztetett csoportokon túl az oktatási és képzési rendszerrel kapcsolatos releváns tényezők is jelen vannak:

 • az oktatási megközelítések és a tanítási módszerek nem fordítanak kellő figyelmet ezeknek a gyerekeknek a szükségleteire,
 • valamint a koragyermekkori intézményi környezetben lévő etnikai megkülönböztetés is tovább akadályozhatja a diákok sikerességét a későbbi iskolai pályafutásukban.

Pozitív tényező lehet, hogy:

 • csökkentheti korai iskolaelhagyás kockázatát, a magas színvonalú koragyermekkori neveléshez és gondozáshoz való hozzáférés;
 • legmagasabb hozammal jár, és döntő szerepet játszik az egyenlő esélyek biztosításában a koragyermekkori nevelés, (ha a koragyermekkori nevelés lehetősége a gyermekek eredményei és társadalmi adaptációja szempontjából mindenki számára korán elérhető, az hozzájárul a könnyebb iskolakezdéshez és a jó tanulási eredmények eléréséhez szükséges készségek fejlesztéséhez).

A koragyermekkori nevelésben és gondozásban való részvétel hiánya és a magas színvonalú oktatáshoz való hozzáférés nehézségei mind hatást hatással vannak a korai iskolaelhagyásra (Európai Bizottság, 2013).


Kapcsolódó cikkek: